Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Młyńska 3 | 55-200 Oławatel.: 71 735 15 75

ZAPYTANIE CENOWE O OCHRONĘ FIZYCZNĄ IMPREZY MASOWEJ DNI OŁAWY-DNI KOGUTA 2024 R. ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE W DNIACH 21.06. – 23.06.2024 R.

Zapytanie cenowe o ochronę fizyczną imprezy masowej DNI OŁAWY-DNI KOGUTA 2024 r. organizowanej przez Centrum Sztuki w Oławie w dniach 21.06. – 23.06.2024 r.

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA CENOWEGO NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ PLENEROWYCH IMPREZ MASOWYCH I NIEMASOWYCH ORGANIZOWANYCH W SEZONIE LETNIM 2023R. PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE, OPUBLIKOWANEGO 15.03.2023

Do pobrania:

wyjaśnienie-dot-ochrony

CENNIK STOISK HANDLOWYCH PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA

Do pobrania:

cennik_i_karta_zgloszenie

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania na udzielenie zamówienia obejmującego ochronę fizyczną plenerowych imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2023 przez Centrum Sztuki w Oławie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZABAWKI I BALONY

Zaproszenie do składania ofert na zabawki i balony na imprezy organizowane przez Centrum Sztuki w Oławie w 2023r.: Oławska Majówka, Oławski Dzień Dziecka, Dni Oławy – Dni Koguta

 
Opublikowano 08.03.2023

Zapytanie cenowe na ochronę fizyczną plenerowych imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2023r. przez Centrum Sztuki w Oławie

zapytanie_cenowe_ochrona_imprezy_2023

Klauzula do wszystkich umów 2023 r.

Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy

Wzór oferty cenowej ochrona

Wzór umowy ochrona

 

Opublikowano 15.02.2023

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie.

 
Opublikowano 16.11.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA REKREACYJNO-SPORTOWE NA DNI KOGUTA 2022

ZAPYTANIE CENOWE NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ PLENEROWYCH IMPREZ MASOWYCH I NIEMASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE

Zaproszenie do składania ofert za zabawki i balony na imprezy organizowane przez Centrum Sztuki w Oławie w 2022r.: Oławska Majówka, Oławski Dzień Dziecka, Święto Miasta - Dni Koguta

Zaproszenie do składania ofert na urządzenia rekreacyjno-sportowe na Oławską Majówkę 2022

Zaproszenie do składania ofert gastronomicznych na Oławski Dzień Dziecka 28.05.2022.

Informacja o wyniku postępowania Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli indukcyjnej. Zakup sprzętu do studia nagrań.

Opublikowano 18.11.2021

Informacja_o_wyniku_postepwania..pdfInformacja_o_wyniku_postepwania..pdfInformacja_o_wyniku_postepwania..pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty na zamówienie - Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli indukcyjnej.

Zawiadomienie o wyborze oferty- cz.1

Zawiadomienie o wyborze oferty- cz.2

Zawiadomienie o wyborze oferty- cz.3

 

 

Opublikowano 20.10.2021

Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli indukcyjnej

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowano 13.10.2021

Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdfInformacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdfInformacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf

Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli indukcyjnej

 

Pytania i odpowiedzi 08.10.2021 

Załącznik

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik

 

Zmiana treści SWZ- 8.10.2021r.

Załącznik

 

Opublikowano 08.10.2021

Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli indukcyjnej

Pytania i odpowiedzi 07.10.2021 

Załącznik

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Załącznik


Opublikowano 07.10.2021

Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli indukcyjnej

Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli indukcyjnej

Załączniki:

- ogłoszenie o zamówieniu.pdf

- SWZ

rys. 1,2,3,4.pdf

załącznik 1.1

załącznik 1.2

załącznik 1.3

Opublikowano 01.10.2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021

plan_zamowien_publicznych_2021.pdfplan_zamowien_publicznych_2021.pdfplan_zamowien_publicznych_2021.pdf

CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO: KONSERWATOR

Centrum Sztuki w Oławie zatrudni osobę na stanowisko: KONSERWATOR
wymiar czasu pracy – ½  etatu 

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych
 • Utrzymanie w sprawności technicznej  sprzętu będącego na wyposażeniu instytucji 
 • Usuwanie drobnych awarii 

Wymagania: 

 • prawo jazdy kat. B
 • zdolności manualne i doświadczenie w obsłudze podstawowych elektronarzędzi

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje oraz umiejętności

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem „Konserwator”
 do dnia 2 września 2020r. do godz. 15.00 na adres:
Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 1 – Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA, 

ul.  Młyńska 3, 55-200 Oława (w godz. 10.00 -18.00)
parter (recepcja)

lub e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl.

Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie art. 221 ustawy kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pan wyraźnej zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek na adres mailowy iod@kultura.olawa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wysyłając dokumenty prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centrum Sztuki w Oławie.”

Jeśli chcecie Państwo brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez nas prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centrum Sztuki w Oławie w celach przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.

 

 

Opublikowano 23.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z późniejszymi zmianami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniższy zakres prac:

 1. Remont wjazdu do garaży w Centrum Sztuki Oławie , filia nr 2 Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27
  1. Zakres Prac:
  2. Rozbiórka istniejących murów oporowych i podjazdu.
  3. Wykonanie murów oporowych z betonu B25/W8 .
  4. Wykonanie odwodnienia liniowego podjazdu .
  5. Wykonanie podjazdu z kostki betonowej gr. 8cm .
  6. Pomalowanie/odświeżenie ściany drzwi garażowych .
  7. Wywóz i utylizacja mat. z rozbiórki.

II. Kryterium oceny ofert:

 • cena jest jedynym kryterium oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
 1. III. Termin wykonania prac:
 2. Od  14.07.2020r. Do  31.08.2020r.
 • III. Miejsce i termin składania ofert:
 • termin składania ofert do 30.06.2020r.

V. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa wraz z pomiarami elementów oraz projekt umowy

VI. Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście  na adres  Centrum Sztuki w Oławie  55-200 Oława,  ul. Młyńska 3

      lub pocztą elektroniczną : tw@kultura.olawa.pl

Możliwość obejrzenia zakresu prac kontakt tel. 661424603 Tomasz Wodzicki

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie Polski konkursy ofert ogłoszone przez Centrum Sztuki w Oławie dot. obsługi imprez plenerowych zostają unieważnione. 
Komunikat dot. ogłoszeń na:
 • zabawki i balony na Oławskim Dniu Dziecka
 • zabawki i balony na Dniach Koguta
 • obsługę gastronomiczną Oławskiego Dnia Dziecka
 • obsługę gastronomiczną Dni Koguta
 • urządzenia rekreacyjno-sportowe podczas Dni Koguta

OGŁOSZENIE OŁAWSKA MAJÓWKA

W związku z sytuacją  zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Oławy i okolic podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprezy masowej Oławska Majówka, planowanej na dzień 1 maja 2020 r. W przypadku możliwości ustalenia innego, bardziej odległego i bezpiecznego terminu koncertów, będziemy Państwa informować na bieżąco.

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym termin ogłoszenia wyników konkursu ofert na:

 • zabawki i balony Oławski Dzień Dziecka,

 • zabawki i balony Dni Koguta,

 • obsługę gastronomiczną Oławskiego Dnia Dziecka,

 • obsługę gastronomiczną Dni Koguta,

 • urządzenia rekreacyjno-sportowe podczas Dni Koguta,

zostaje przesunięty na dzień 8 kwietnia 2020 r.


 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym unieważniam postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące:

1. Zapytanie ofertowe dot. zaproszenia do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

2. Zapytanie cenowe o koszty zabezpieczenia medycznego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

3. Zapytanie cenowe obejmujące organizację zaplecza sanitarnego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

4. Zapytania cenowe na dostawę ogrodzenia na plenerowe imprezy masowe organizowane w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Powyższe spowodowane jest wprowadzonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego w celu walki z koronawirusem. Szereg ograniczeń,skutkujących długoterminowymi konsekwencjami, w tym zwłaszcza zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób powoduje, że nie jest obecnie możliwe przeprowadzenie objętych zamówieniem imprez.

W tym stanie rzeczy Zamawiający zobligowany jest do unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Anna Ślipko

Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie

WYBÓR OFERTY NA ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH I NIEMASOWYCH ORGANIZOWANYCH W SEZONIE LETNIM 2020 R.

Centrum Sztuki w Oławie informuje, ze dokonano wyboru na zabezpieczenie medyczne imprez masowych i niemasowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta : WOJNAROWSKI Andrzej Wojnarowski, 49-330 Łosiów, Różyna 46

Oławska Majówka 2020 - wybór oferty na wystawienie urządzeń rekreacyjno-sportowych

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że na wystawienie urządzeń rekreacyjno-sportowych podczas imprezy masowej OŁAWSKA MAJÓWKA 2020 została wybrana firma RADZIO Radosław Wachowiak.

Wybór oferty na : ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie.

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że dokonano wyboru oferty na : ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie letnim 2020 r. przez Centrum Sztuki w Oławie. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta Firmy :

EKOTRADE Sp. z o.o. , 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław.

Oławska Majówka 2020 - wybór oferty na obsługę gastronomiczną

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że na obsługę gastronomiczną imprezy masowej OŁAWSKA MAJÓWKA 2020 została wyłoniona firma EVENTS FACTORY z Wrocławia.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS DNI KOGUTA 2020

Kontakt: Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Obsługa gastronomiczna:

WAŻNE! 04.03.2020 UZUPEŁNIENIE INFORMACJI NT. PROGRAMU IMPREZY W DN. 20.06.2020 (sobota)

W GODZ. 21.00-22.45 (pomiędzy koncertami) TRANSMISJA NA ŻYWO NA TELEBIMIE PRZY SCENIE MECZU POLSKA-HISZPANIA W RAMACH MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Zaproszenie do składania ofert zostało uaktualnione o ten punkt programu jak również zostały wydłużone godziny usługi.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA REKREACYJNO-SPORTOWE PODCZAS OŁAWSKIEJ MAJÓWKI 2020

 

Kontakt: Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

 

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS OŁAWSKIEJ MAJÓWKI 2020

 

Kontakt: Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Obsługa gastronomiczna:

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza food trucka z hot dogami / burgerami / frytkami / wrapami na Oławski Dzień Dziecka w dniu 01.06.2019r. w parku miejskim w godzinach 12.00 - 19.00.

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza food trucka z hot dogami / burgerami / frytkami / wrapami na Oławski Dzień Dziecka w dniu 01.06.2019r. w parku miejskim w godzinach 12.00 - 19.00. 

Cena 200 zł netto.

Zainteresowanych Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy: Sylwia Nabiałczyk 717351575, sekretariat@kultura.olawa.pl

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Centrum Sztuki w Oławie

ul. Młyńska 3

55-200 Oława

Zaproszenie do składania ofert na zabawki Dni Koguta 2019

Kontakt: Anna Bień tel. 71/735 15 75 wew. 14, e-mail: ab@kultura.olawa.pl

Wzór oferty zabawki
Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS DNI KOGUTA 2019

Kontakt: Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Obsługa gastronomiczna:
Zaproszenie do składania ofert
Wzór oferty
Wzór umowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA REKREACYJNO-SPORTOWE PODCZAS DNI KOGUTA 2019

Kontakt: Sylwia Nabiałczyk, tel. 71 735 15 75 wew. 12, e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

Urządzenia rekreacyjno-sportowe:
Zaproszenie do składania ofert
Wzór oferty
Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert na ochronę imprez masowych 2019

Zaproszenie do składania ofert na ochronę imprez masowych 2019

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do składania ofert

Formularz do składania ofert

Umowa

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA REKREACYJNO-SPORTOWE PODCZAS OŁAWSKIEJ MAJÓWKI 2019

Szczegóły tutaj.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ PODCZAS OŁAWSKIEJ MAJÓWKI 2019

Szczegóły tutaj.

CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE WYNAJMIE LOKAL NA PROWADZENIE KAWIARENKI

Uwaga! Lokal do wynajęcia. Centrum Sztuki w Oławie wynajmie lokal na prowadzenie kawiarenki w holu OWE ODRA.

Szczegóły tutaj.

Oławska Majówka – Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną

Kompleksowa obsługa gastronomiczna imprezy masowej na zasadach uzgodnionych z Organizatorem.

Termin realizacji zamówienia: 1 MAJA 2018r. (wtorek) – godz. 16.00 – 22.30

Miejsce realizacji zamówienia:

teren rekreacyjny tzw. Miasteczko, wjazd od ul. 11 Listopada

Informacje w załączniku Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy Wzór oferty

Organizacja Piany Bosmana 2018

W związku z brakiem złożonych ofert na organizację imprezy ‚Piana Bosmana 2018’ w dniu 2 czerwca 2018 konkurs nie został rozstrzygnięty.

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie kawiarenki w holu OWE ODRA

Centrum Sztuki w Oławie  zaprasza do składania ofert na prowadzenie kawiarenki w holu Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie.

Szczegóły w pliku: oferta_kawiarenka

Oferty należy składać do dnia 2 sierpnia 2017r. w sekretariacie Centrum Sztuki w Oławie przy ul. Młyńskiej 3, II p. pok. 202 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@kultura.olawa.pl

Zaproszenie do składania ofert na organizację imprezy „Piana Bosmana 2018”

Centrum Sztuki w Oławie we współpracy z Gminą Miasto Oława oraz Gminą Oława planują realizację masowej imprezy plenerowej o charakterze pikniku pn. „Piana Bosmana 2018” w dniu 2 czerwca 2018r.

W związku z tym podmioty współfinansujące imprezę zamierzają powierzyć jej organizację podmiotowi trzeciemu zajmującemu się organizacją imprez plenerowych (w tym imprez masowych) oraz pozyskiwaniem na ten cel sponsorów.

Celem imprezy jest promocja samorządów współfinansujących przedsięwzięcie, promocja uprawiania turystyki wodnej oraz popularyzacja walorów rekreacyjno-turystycznych szlaku odrzańskiego. Wydarzenie powinno być skierowane do jak najszerszej grupy mieszkańców.

Szczegóły w załączniku Piana_Bosmana2018

piana_agencja2018.docpiana_agencja2018.docpiana_agencja2018.doc

Letnie party 2017 - wybór oferty na obsługę gastronomiczną

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że w wyniku złożonych ofert na obsługę gastronomiczną masowej imprezy plenerowej LETNIE PARTY 2017 została wyłoniona Firma Handlowo-Usługowa SAMI SWOI Robert Mruk z/s w Oławie.

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi podczas „Letniego Party”

Centrum Sztuki w Oławie jako organizator imprezy masowej „LETNIE PARTY” zaprasza do składania oferty cenowej na wystawienie stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi w dniu:

2 września 2017r. (sobota) w godz. 12.00 – 21.00.

Miejsce realizacji zamówienia:

Teren zielony przy Ośrodku Kultury (ul. 11 Listopada 27), powierzchnia ok. 70m x 40 m.

W programie:

– Turniej drużyn Street Workout
– Spotkanie z Youtuberem – OLSIKOWA
– Pokazy sztuk walki, warsztaty (aikido, kyudo, capoira)
– Gry i konkursy dla dzieci i młodzieży
– Prezentacje muzyczne młodych artystów
– Koncert gwazdy wieczoru: KALIBER 44

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz zgłoszenia

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy masowej pn. „Letnie Party”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY MASOWEJ pn. „LETNIE PARTY” w dniu 2 września 2017r. w Oławie

w programie:Turniej drużyn Street Workout, spotkanie z Youtuberem – OLSIKOWA, pokazy sztuk walki, warsztaty (aikido, kyudo, capoira), prezentacje muzyczne młodych artystów, koncert gwiazdy wieczoru: KALIBER 44

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kompleksowa obsługa gastronomiczna imprezy masowej na zasadach uzgodnionych z Organizatorem.

Termin realizacji zamówienia:

2 września 2017r. (sobota) – godz. 12.00 – 21.30

Miejsce realizacji zamówienia:

teren rekreacyjny tzw. Miasteczko, ul. 11 Listopada

Zaproszenie do skladania ofert (DOC)

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Formularz zgłoszenia

Umowa na gastronomię

Wybór ofert na obsługę stoisk z zabawkami podczas imprezy masowej pn. „Oławska Majówka”

Notatka z wyboru ofert na obsługę stoisk z zabawkami podczas imprezy masowej pn. „Oławska Majówka”

Otrzymana oferta:

BALONY BALMAR Krzysztof Kaźmierski

Wybrana została firma BALONY BALMAR Krzysztof Kaźmierski.

Wybór ofert na obsługę stoisk z zabawkami podczas imprezy masowej pn. „Dni Koguta”

Notatka z wyboru ofert na obsługę stoisk z zabawkami podczas imprezy masowej pn. „Dni Koguta”

 

Otrzymane oferty:

1.P.H.U. „WĘGLOMIX”

2.BALONY BALMAR Krzysztof Kaźmierski

3.P.H.U. „STYKU” Łukasz Styczyński

4. BALONIK - firma nie spełniała wymogów formalnych

Wybrana została oferta Firmy P.H.U. STYKU Łukasz Styczyński.

Wyboru ofert na obsługę GASTRONOMICZNĄ podczas imprezy plenerowej „DNI KOGUTA”

Notatka z wyboru ofert na obsługę GASTRONOMICZNĄ podczas imprezy plenerowej „DNI KOGUTA”

Otrzymane oferty:

 1. EXPRESS EFEKT Andrzej Dressler

 2. LAST PUB Piotr Mijał

 3. Firma Handlowo-Usługowa SAMI SWOI

 4. Przedsiębiorstwo DARKO Agencja Reklamowa K. Konopa

 5. AL PrEvent Sp. z o.o.

 6. P.H.U. WĘGLOMIX

 7. PHU LUBINPEX Sp. z o.o.

 8. Mariusz Wolski Kompleksowa Obsługa i Organizacja Imprez

 9. Catering HAAK Tomasz Haak

 10. EVENT-LIVE Natalia Ćwieka

 11. R&S Sp. z o.o.

Wybrana została oferta firmy EXPRESS EFEKT Andrzej Dressler .

Wybór ofert na wystawienie urządzeń rekreacyjno-sportowych podczas imprezy plenerowej „DNI KOGUTA”

Notatka z wyboru ofert na wystawienie urządzeń rekreacyjno-sportowych podczas imprezy plenerowej „DNI KOGUTA”

Otrzymane oferty – kwoty brutto:

 1. Usługi Rekreacyjne Piotr Szematowicz

 2. COOL’e Grzegorz Jasonek

 3. RADZIO Radosław Wachowiak

 4. MARKIZA Marola Adamczyk

 5. Świat Rozrywki Dziecięcej

Wybrana została oferta firmy RADZIO Radosław Wachowiak.

Wybór ofert na obsługę gastronomiczną imprezy masowej „Oławska Majówka”

Otrzymane oferty:

- Express Efekt Andrzej Dressler

- PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.

- Firma Handlowo-Usługowa „Sami Swoi”

- Smak-Art Renata Kuczyńska, Zbigniew Kuczyński

- Mariusz Wolski Kompleksowa Obsługa i Organizacja Imprez

Wybrana została oferta Firmy Handlowo-Usługowej „Sami Swoi”.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Oława w sprawie powołania Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie

Zarządzenie – powołanie dyrektora Centrum Sztuki

Informacja Burmistrza Miasta Oława w sprawie wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie

Ogłoszenie o wyniku naboru

Zaproszenie do składania ofert na zabawki na Majówkę 2017 i Dni Koguta 2017

Centrum Sztuki w Oławie jako organizator imprez masowych w naszym mieście zwraca się do Państwa z prośbą o podanie oferty cenowej za wystawienie stoiska z zabawkami na poniższych imprezach:

– „Oławska Majówka” w dniu 01.05.2017 (poniedziałek) w godz. 16.00 – 22.00

W programie: MILOOPA, L.U.C & Rebel Babel Ensemble , KAYAH

– „Dni Koguta” w dniach:

17 czerwca 2017r. (sobota) – godz. 16.00 – 23.00

18 czerwca 2017r. (niedziela) – godz. 11.30 – 22.00

W programie:

17.06 – Majka Jeżowska, The Dumplings, Natalia Nykiel,

18.06 – Neonówka, Perfect / Oławski Zlot Zabytkowych Pojazdów

Powyższe imprezy będą odbywać się na tzw. „Miasteczku” i terenach zielonych za filią nr 2 Ośrodkiem Kultury, ul. 11 Listopada 27.

Zaproszenie do składania ofert na zabawki na MAJÓWKĘ i DNI KOGUTA 2017 z formularzem oferty (PDF)

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną Dni Koguta 2017

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy masowej Dni Koguta 2017 w dniach 17-18 czerwca 2017r. w Oławie

Wystąpią:

17.06 – Majka Jeżowska, The Dumplings, Natalia Nykiel,

18.06 – Neonówka, Perfect / Oławski Zlot Zabytkowych Pojazdów

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną DNI KOGUTA 2017 z formularzem oferty i wzorem umowy (PDF)

Zaproszenie do składania ofert na dmuchańce Dni Koguta 2017

Centrum Sztuki w Oławie jako organizator imprezy masowej „DNI KOGUTA” zwraca się do Państwa z prośbą o podanie oferty cenowej za wystawienie stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi w dniach:

17 czerwca 2017r. (sobota) – godz. 16.00 – 23.00

18 czerwca 2017r. (niedziela) – godz. 11.30 – 22.00

Miejsce realizacji zamówienia:

na terenach zielonych za filią nr 2 Ośrodkiem Kultury, ul. 11 Listopada 27, do zagospodarowania teren ok. 100m x 50 m.

W programie:

17.06 – Majka Jeżowska, The Dumplings, Natalia Nykiel,

18.06 – Neonówka, Perfect / Oławski Zlot Zabytkowych Pojazdów

Zaproszenie do składania ofert na dmuchańce DNI KOGUTA 2017 z formularzem oferty i wzorem umowy (PDF)

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną OŁAWSKIEJ MAJÓWKI 2017

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną OŁAWSKIEJ MAJÓWKI z formularzem oferty i wzorem umowy (PDF)

Rozstrzygnięcie ofert na organizację „Piany Bosmana 2017”

W wyniku rozstrzygnięcia ofert na organizację imprezy plenerowej „Piana Bosmana 2017” wpłynęła jedna oferta: Oławski Klub Kajakowy.
Oferta spełniała wymogi formalne. Oławski Klub Kajakowy będzie organizatorem imprezy w dniach 3-4 czerwca 2017r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie

Burmistrz Oławy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki w Oławie

Ogłoszenie naboru -DYREKTOR

Zaproszenie do składania ofert na organizację imprezy „Piana Bosmana 2017”

Centrum Sztuki w Oławie we współpracy z Gminą Miasto Oława oraz Gminą Oława planują realizację masowej imprezy plenerowej o charakterze pikniku pn. „Piana Bosmana 2017” w dniach 3-4 czerwca 2017r.

W związku z tym podmioty współfinansujące imprezę zamierzają powierzyć jej organizację podmiotowi trzeciemu zajmującemu się organizacją imprez plenerowych (w tym imprez masowych) oraz pozyskiwaniem na ten cel sponsorów.

Celem imprezy jest promocja samorządów współfinansujących przedsięwzięcie, promocja uprawiania turystyki wodnej oraz popularyzacja walorów rekreacyjno-turystycznych szlaku odrzańskiego. Wydarzenie powinno być skierowane do jak najszerszej grupy mieszkańców.

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo dysponowania terenem (umowa zawarta pomiędzy Centrum Sztuki w Oławie a Tawerną Kapitańską z dnia 06.12.2016r.)

Zapraszamy do składania ofert warunkach określonych w załączniku

piana_agencja2017.docpiana_agencja2017.docpiana_agencja2017.doc

Nabór na stanowisko Instruktora ds. upowszechniania kultury (umowa na zastępstwo)

Instruktor ds. upowszechniania kultury
wymiar czasu pracy – pełny etat (umowa na zastępstwo)

Ogloszenie

Zakres obowiązków:

– organizacja koncertów, konkursów i innych imprez upowszechniających kulturę (w tym
imprez masowych);

– przygotowanie i realizacja projektów artystycznych Centrum Sztuki w Oławie;

– opracowywanie koncepcji i realizowanie wydarzeń specjalnych;

– kontakt z artystami oraz agencjami artystycznymi;

– współpraca z innymi instytucjami w zakresie imprez organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie;

– współpraca w zakresie akcji promujących wydarzenia Centrum Sztuki w Oławie.

Wymagania:

– doświadczenie zawodowe w opisanym zakresie obowiązków

– znajomość rynku wydarzeń artystycznych i ogólna wiedza w dziedzinie kultury

– wykształcenie wyższe

– swobodne poruszanie się w środowisku MS Office

– mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

– bardzo dobra organizacja pracy

– umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi

– dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

– CV oraz List motywacyjny

– Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem „Instruktor ds. upowszechniania kultury”
do dnia 14 listopada 2016r. do godz. 13.00 na adres:
Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 1 – Ośrodek Współpracy Europejskiej ODRA,
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
II piętro -sekretariat
lub e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl.

Wymagane jest dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.

Wybór oferty na wystawienie stoiska z zabawkami podczas imprezy „Letnie Party” dn. 20.08.2016r.

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że dokonała wyboru oferty na wystawienie stoiska z zabawkami podczas imprezy „Letnie Party” dn. 20.08.2016r.
Wybrana została firma AL Prevent Sp. z o.o. z Wrocławia.

Wybór oferty na wystawienie stoisk gastronomicznych podczas imprezy „Letnie Party” dn. 20.08.2016r.

Centrum Sztuki w Oławie informuje, że dokonała wyboru oferty na wystawienie stoisk gastronomicznych podczas imprezy „Letnie Party” dn. 20.08.2016r.
Wybrana została firma AL Prevent Sp. z o.o. z Wrocławia.

Zaproszenie do składania ofert na zabawki „Letnie Party 2016”

Centrum Sztuki w Oławie jako organizator imprez masowych w naszym mieście zwraca się do Państwa z prośbą o podanie oferty cenowej za wystawienie stoiska z zabawkami podczas imprezy plenerowej „Letnie Party” w dniu 20.08.2016 w godz. 16.00 – 23.00

W programie: koncerty L.U.C, CHEEBA, pokaz akrobacji rowerowej, stuntu motocyklowego oraz inne atrakcje

Zaproszenie do składania ofert na zabawki Letnie Party 2016

Wzór umowy na zabawki Letnie Party 2016 

Wzór oferty zabawki Letnie Party

zaproszenie_do_skadania_ofert_na_zabawki_Letnie_Party_2016.doczaproszenie_do_skadania_ofert_na_zabawki_Letnie_Party_2016.doczaproszenie_do_skadania_ofert_na_zabawki_Letnie_Party_2016.doc

Zaproszenie do składania ofert a obsługę gastronomiczną imprezy masowej „Letnie party” w dniu 20 sierpnia 2016r. w Oławie

Zaproszenie do składania ofert  a obsługę gastronomiczną imprezy masowej „Letnie party” w dniu 20 sierpnia 2016r. w Oławie

W programie: koncerty L.U.C, CHEEBA, pokaz akrobacji rowerowej, stuntu motocyklowego oraz inne atrakcje

Zaproszenie do składania ofert_gastronomicznych Letnie Party 2016

Wzór umowy na gastronomię i piwo na Letnie Party 2016

Wzór oferty gastronomia Letnie Party

zaproszenie_do_skadania_ofert_gastronomicznych_Letnie_Party_2016.doczaproszenie_do_skadania_ofert_gastronomicznych_Letnie_Party_2016.doczaproszenie_do_skadania_ofert_gastronomicznych_Letnie_Party_2016.doc

Informacja o wyborze oferty na wystawienie stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi podczas imprezy pn. „Letnie Party” w dniu 20.08.2016r.

Otrzymane oferty:

– F.R.R Doner-hop Jan Chmielarz

– MARKIZA Mariola Adamczyk

– COOL’e Grzegorz Jasonek

– FIGLORAJ s.c.

– Sala zabaw JAŚ

– RADZIO Radosław Wachowiak

Wybrana została oferta firmy: RADZIO Radosław Wachowiak

Informacje o zapytaniu dot. stoiska z zabawkami podczas imprezy „Letnie Party” 20.08.2016

Otrzymana oferta:

1. KRISANET P.H.U. Aneta Mochel

Zapytanie zostanie powtórzone w miesiącu maju.

Informacja o wyborze oferty na wystawienie stoisko z zabawkami podczas „Dni Koguta” w dniach 18-19.06.2016

Otrzymane oferty:

– „Świat Agi” Agnieszka Łukaszewska

– KRISANET P.H.U. Aneta Mochel

– EMAJ Jacek Kościelniak

– P.H.U. WĘGLOMIX

– F.H. GAMA Danuta Leonowicz

– Balonu BALMAR Krzysztof Kaźmierski

Wybrana została oferta firmy: P.H.U. WĘGLOMIX

Informacja o wyborze oferty na wystawienie stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi podczas „Oławskiej Majówki”

Otrzymane oferty:

– F.R.R Doner-hop Jan Chmielarz
– MARKIZA Mariola Adamczyk
– COOL’e Grzegorz Jasonek
– FIGLORAJ s.c.

Wybrana została oferta firmy: COOL’e Grzegorz Jasonek

Informacja o wyborze oferty na wystawienie stoisko z zabawkami podczas „Oławskiej Majówki” dnia 01.05.2016

Otrzymane oferty:

– „Świat Agi” Agnieszka Łukaszewska
– KRISANET P.H.U. Aneta Mochel

Wybrana została oferta firmy: „Świat Agi” Agnieszka Łukaszewska

Informacja o wyborze oferty na wystawienie stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi podczas „Dni Koguta”

– RADZIO Radosław Wachowiak
– P.H.U. „Węglomix”
– MARKIZA Mariola Adamczyk
– COOL’e Grzegorz Jasonek
– FIGLORAJ s.c.

Wybrana została oferta firmy: P.H.U. „Węglomix”

Wybór oferty na obsługę gastronomiczną „Dni Koguta”

Informacja o wyborze oferty na obsługę gastronomiczną „Dni Koguta”

Otrzymane oferty:

– Events Factory Sp. z o.o. S.K.A

– P.H.U. „Węglomix”

– Firma Handlowo-Usługowa „MILMA”

– Browar PROBUS & Last Pub

– AL PREVENT Sp. z o.o.

– GastroSmak (oferta nie została złożona na opublikowanym, oficjalnym formularzu, brak obowiązkowych załączników, brak odpowiedzi na próby kontaktu) – oferta nie była brana pod uwagę

– Event-live Natalia Ćwięka (oferta wpłynęła po terminie dnia 30.03.2016r.) – oferta nie była brana pod uwagę

Wybrana została oferta firm: Browar PROBUS & Last Pub.

Informacja o wyborze oferty na obsługę gastronomiczną imprezy masowej pn. „Oławska Majówka” 2016r.

Otrzymane oferty:

- Events Factory Sp. z o.o. S.K.A

- BARAPOL Bratuś-Komar Renata

- Firma Handlowo-Usługowa „Sami Swoi”

- Smak-Art Renata Kuczyńska, Zbigniew Kuczyński

- Zakład Usługowo-Produkcyjny Krzysztof Kozłowski

Wybrana została oferta firmy: Smak-Art Renata Kuczyńska, Zbigniew Kuczyński.

Zaproszenie do składania ofert na tzw. DMUCHAŃCE na imprezy plenerowe 2016

Zapraszamy do składania ofert na urządzenia rekreacyjno-sportowe tzw. DMUCHAŃCE na imprezy plenerowe  2016 + formularz oferty

zaproszenie_do_skadania_ofert_na_urzdzenia_rekreacyjno-sportowe_tzw._DMUCHACE_na_imrezy_plenerowe__2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_urzdzenia_rekreacyjno-sportowe_tzw._DMUCHACE_na_imrezy_plenerowe__2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_urzdzenia_rekreacyjno-sportowe_tzw._DMUCHACE_na_imrezy_plenerowe__2016__formularz_oferty.pdf

Zaproszenie do składania ofert na ZABAWKI na imprezy plenerowe 2016

Zapraszamy do składania ofert na ZABAWKI na imprezy plenerowe  2016

zaproszenie_do_skadania_ofert_na_ZABAWKI_na_imrezy_plenerowe__2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_ZABAWKI_na_imrezy_plenerowe__2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_ZABAWKI_na_imrezy_plenerowe__2016__formularz_oferty.pdf

Zaproszenie do składania ofert na gastronomię DNI KOGUTA 2016

zaproszenie_do_skadania_ofert_na_gastronomi_DNI_KOGUTA_2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_gastronomi_DNI_KOGUTA_2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_gastronomi_DNI_KOGUTA_2016__formularz_oferty.pdf

Rozstrzygnięcie ofert na organizację imprezy plenerowej Festiwal na Odrze Piana Bosmana`2016


W wyniku rozstrzygnięcia ofert na organizację imprezy plenerowej Festiwal na Odrze Piana Bosmana`2016: wpłynęła jedna oferta Agencji Artystycznej DAGA Elżbieta Majewska. W/w agencja będzie organizatorem imprezy w dniu 4 czerwca 2016r.

Zaproszenie do składania ofert na gastronomię MAJÓWKA 2016 + formularz oferty

zaproszenie_do_skadania_ofert_na_gastronomi_MAJWKA_2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_gastronomi_MAJWKA_2016__formularz_oferty.pdfzaproszenie_do_skadania_ofert_na_gastronomi_MAJWKA_2016__formularz_oferty.pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ IMPREZY „FESTIWAL NA ODRZE PIANA BOSMANA`2016”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA ORGANIZACJĘ IMPREZY „FESTIWAL NA ODRZE PIANA BOSMANA`2016”

ogoszenie_Piana_Bosmana_2016.pdfogoszenie_Piana_Bosmana_2016.pdfogoszenie_Piana_Bosmana_2016.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdfzawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdfzawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D do Centrum Sztuki w Oławie

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdfzawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdfzawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup ekranu kinowego do Centrum Sztuki w Oławie

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdfzawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdfzawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 24.03.2015 do ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa i montaż cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D

Pytania_i_odpowiedzi_nr_1_z_dnia_24.03.2015-1.docPytania_i_odpowiedzi_nr_1_z_dnia_24.03.2015-1.docPytania_i_odpowiedzi_nr_1_z_dnia_24.03.2015-1.doc

Komunikat z dnia 18.03.2015 do ogłoszenia o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie

Komunikat z dnia 18.03.2015 do ogłoszenia o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie o zmianie godziny wizji lokalnej.

komunikat_18.03.2015.dockomunikat_18.03.2015.dockomunikat_18.03.2015.doc

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie

ogloszenie_o_zamowieniu.pdfogloszenie_o_zamowieniu.pdfogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie - SIWZ

SIWZ-naglosnienie.docSIWZ-naglosnienie.docSIWZ-naglosnienie.doc

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie - Załącznik 1

naglosnienie_zal.1.docnaglosnienie_zal.1.docnaglosnienie_zal.1.doc

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie - Załącznik 2a

naglosnienie_zal.2a.docnaglosnienie_zal.2a.docnaglosnienie_zal.2a.doc

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie - Załącznik 2b

naglosnienie_zal.2b.docnaglosnienie_zal.2b.docnaglosnienie_zal.2b.doc

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie - Załącznik 2c

naglosnienie_zal.2c.docnaglosnienie_zal.2c.docnaglosnienie_zal.2c.doc

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup nagłośnienia kinowego do Centrum Sztuki w Oławie - Załącznik 3 - Umowa

naglosnienie_zal.3_umowa.docnaglosnienie_zal.3_umowa.docnaglosnienie_zal.3_umowa.doc

×